FAQ

Svar på några vanliga frågor. 

AVBESTÄLLNING

Avbeställning kan göras:

1. Vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller vid graviditet som medför att du inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till. Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

2. Om nära anhörig drabbas av livshotande sjukdom, svårare olycksfall eller dödsfall 

3. Vid allvarlig skada i din privata bostad, t ex vid inbrott eller brand.

ERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK

Du kan få ersättning för anmälningsavgiften upp till motsvarande 2 500 SEK för ett enskilt arrangemang och sammanlagt högst 5 000 SEK under försäkringsperioden..

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Försäkringen har ingen självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG M M

Försäkringsgivare: Svedea AB, www.svedea.se, ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Administration: Försäkringskompetens i Uppsala AB, www.fkomp.com.

GILTIGHET

Startklar, Startklar Plus, Startklar Nordic och Startklar Nordic Plus gäller under 12 månader och Startklar Classic, Startklar Classic Plus under 15 månader fr o m betaldagen. Försäkringarna gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige eller övriga Norden.

INNEHÅLL

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk, skadad  p g a olycksfall* eller gravid (efter tolfte graviditetsveckan) och inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till. Du kan också få ersättning vid t e x nära anhörigs livshotande sjukdom eller vid allvarlig skada i din bostad. 

*Förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.

  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt under resan till och från. Om arrangemanget sker på annan ort än hemorten gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen vid alla träningstillfällen under försäkringsperioden.  

KÖP AV FÖRSÄKRING

Du kan teckna försäkringarna via arrangör eller direkt i webbutik. Om ni är en grupp kontakta oss så kan vi utfärda försäkringar för hela gruppen.

Det går bra att teckna försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Obs! Du kan inte teckna försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

PERSONNUMMER

Du behöver inte uppge ditt personnummer när du tecknar försäkring.

LAGTÄVLING

Försäkringarna är individuella och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du t ex blir akut sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

SKADEANMÄLAN

Skadeanmälan gör du till försäkringsbolaget Svedea på telefon 0771-160 199. Uppge att du har Startklar.

Du kan också göra skadeanmälan till Försäkringskompetens via e-post här. Bifoga kvitto på anmälningsavgift och läkarintyg/motsvarande. 

Obs! Läkarintyg/motsvarande krävs alltid för att få ersättning både vid avbeställning och olycksfall. Vid skada i bostad krävs intyg som Svedea informerar om.

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du göra skadeanmälan i efterhand. 

Försäkringen Startklar lanserades år 2000 och är ett registrerat varumärke.