___________________________

Försäkringen Startklar lanserades år 2000 som en specialförsäkring för både motionslopp och tävlingslopp.

Det finns nu sex olika försäkringar att välja mellan.

Innehåll

I alla försäkringar ingår både avbeställningsskydd och olycksfallsskydd.

Giltighet

Tolv månader eller femton månader för alla arrangemang du anmäler dig till.

Hemsida

Läs mer och teckna direkt på startklar.online

Försäkringsbolag

Försäkringsgivare är Svedea AB ett svenskt försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning.

Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

Startklar Forsikring


Försäkringen Startklarlanserades år 2000 och är ett registrerat varumärke.